Experiències

Plug-IN/ConectaJoven: Alfabetització digital d'adults Imprimir

 • "L'experiència "Plug-IN/ConectaJoven: Alfabetització digital d'adults" consisteix a formar joves de 14 a 16 anys per tal que aquests puguin posteriorment formar a adults del territori en l'àmbit de les noves tecnologies (cursos d'iniciació a la informàtica, processadors de textos i Internet). Aquesta experiència s'emmarca dins el projecte "Conecta joven" relatat en format digital a la nostra videoteca".

  1. Antecedents

  L'anàlisi de la situació actual de la zona mostra les dificultats de la població adulta en l'ús de les noves tecnologies, així doncs l'alfabetització digital pot esdevenir una eina per lluitar contra l'exclusió social en aquests termes.

  Per altra banda, els joves tenen gran facilitat en l'ús de les noves tecnologies, doncs en són els principals coneixedors.

  2. El projecte

  Així és com neix el projecte Plug-IN, interrelacionant els adults i els joves, per promoure espais d'intercanvi de coneixements entre generacions fet que ajuda al respecte mutu i a donar un protagonisme social positiu per als joves i treballar així per a la vinculació d'aquests en la comunitat.

  Enguany hem engegat el projecte conjuntament amb el centre escolar Mare de Déu de l'Assumpció situat al territori de Badalona Sud. D'aquest centre hi participen de forma voluntaria 6 joves que estan actualment cursant 4t d'ESO. El projecte d'emmarca dins de l'assignatura de llengua catalana i es fa una avaluació des d'aquesta mateixa àrea.

  El projecte és viable gràcies a que el Pla Educatiu d'Entorn Badalona Sud i Consorci Badalona Sud ofereixen suport tècnic i assessorament al projecte, la Cibercaixa Badalona Sud i el Casal d'Avis del Congrés participen en la cessió dels equipaments.

  Donades les semblances i la possibilitat d'ajuntar esforços, es va signar un conveni amb Fundación Esplai per formar part del projecte ConectaJoven, que dóna suport a projectes de joves de tot l'estat espanyol que es dediquen a treballar en el mateix àmbit, posant eines en comú i organitzant una trobada al final del curs entre tots i totes les participants.

  El temari a treballar durant el servei va ser consensuat amb les diferents parts, per adaptar-se a les necessitats del territori. En ambdós casos, tant amb el Casal d'avis com amb la CiberCaixa Badalona Sud, es va convenir treballar la "Iniciació a la informàtica", "Iniciació al Word" i si s'acomplien els dos objectius anteriors "Iniciació a Internet".

  3. Els i les participants

  Els i les joves van rebre tota la formació, sobretot en eines pedagògiques per poder treballar amb els diferents grups d'edats (resolució de conflictes, comunicació verbal i no verbal,...).

  Igualment van participar en tot el procés elaborant les programacions del curs, així com l'adaptació de materials, les activitats per acompanyar la formació i la difusió dels cursos.

  En la formació que ofereixen, a cada sessió, s'utilitzen fitxes monogràfiques per cada tema que es reparteixen per treballar tant a la sessió, com perquè els adults puguin practicar en el seu temps lliure. Aquestes fitxes les acompanyen d'explicacions pràctiques projectades, resolució de dubtes personalment i ajudant-se de programari formatiu (a part dels propis programes que es treballen, com, per exemple, el processador de textos).

  4. Valoració

  La valoració actual és molt positiva per totes les parts. Com a exemples, els i les joves estan gaudint de l'experiència, doncs com comenten estan aprenent molt del canvi de rol que han fet (de fins ara alumnes a professors), els alumnes agraeixen molt la dedicació i tot el que estan aprenent, l'escola per la oportunitat que se'ls hi dóna als joves...


  Redacció: La Formiga

  Aprenentatges que s'han donat:
  - Treballar la comunicació verbal i no verbal (respecte a l'altre, to de veu, elements gestuals,...)
  - Responsabilitzar al jove del maquinari i espai utilitzats.
  - Treballar habilitats socials: prendre decisions, resolució de conflictes.
  - Potenciar el respecte envers els diferents ritmes d'aprenentatge.
  - Fomentar de la relació intergeneracional.
  - Treball cooperatiu.
  - Aprofundir en expressió escrita i oral per tal de fer arribar els continguts a persones amb diferents nivells.
  - Disseny i seguiment de programacions dels cursos.


  Descripció del servei:
  - Formació en coneixements bàsics d'informàtica a nivell d'usuari (ofimàtica, processador de textos i Internet).
  - Aprofundir en comprensió lectora i oral.
  - Col·laborar en la disminució de la bretxa digital de la comunitat.  Àmbits de servei: Intercanvi generacional

  Matèries implicades: Llengua Catalana

  Nivells educatius: Educació obligatòria, Educació d'adults

  Edats dels participants: 25-65 anys, Més de 65 anys, 14-16 anys

  Data d'inici del projecte: Setembre 2008

  Data de finalització del projecte: en curs

  Entitats que participen a l'experiència: Escola Mare de Déu de l'Assumpció, CiberCaixa Badalona Sud, Fundación Esplai, Consorci Badalona Sud

Veure vídeo Conecta Joven

 • Dades de contacte

  Adreça: C/Tortosa 35, baixos, 08918

  Població: Badalona

  Comarca: Barcelonès

  Telèfon: 93 399 49 86

Cercador

Pots buscar una experiència segon:

Participa

Introdueix la teva experiència aquí.

Podràs visualitzar un model de fitxa d'experiència fent clic aquí.