Àmbits de servei

Rober de CàritasImprimir

 • Al rober de Càritas es tracten les robes -es renten, planxen, classifiquen, etc.- de Càritas per tal de donar una millor qualitat del nostre servei de rober. També les persones que vénen paticipants d'un projecte d'aprenentatge servei fan altres tasques, per exemple, adiministratives, suport al sense sostre, etc.

  Àmbits de servei: Ajuda pròxima a altres persones

  Edat dels participants: 14-16 anys

  Núm. màxim de voluntaris: 3

  Suport: Acolliment de voluntaris per fer un servei

  Contacte: Susanna Nicolás

  Correu electrònic: caritassabadell2@caritasbcn.org

Dades de l'entitat

Càrias Sabadell és una entitat social que desenvolupa projectes locals de desenvolupament social per atendre a totes aquelles persones en situació de precarietat, i ho realitza a través de projectes de desenvolupament social.

Degut a la situació que estem vivint ara, la majoria de projectes realitzats en la actualitat són per a les persones estrangeres en situació irregular.

 • Nom entitat: Càritas Interparroquial de Sabadell

  Adreça: C/ SALUT, 42

  Comarca: Vallés Occidental

  Municipi: Sabadell

  Codi postal: 08202

  Teléfon: 937253500

  Fax: 937264630

  Correu electrònic: caritassabadell2@caritasbcn.org


www.aprenentatgeservei.cat | centre@aprenentatgeservei.cat | crèdits