Àmbits de servei

Inspecció de riuImprimir

 • Taller per a nens i nenes a partir de 10 anys per tal de poder determinar quin és l'estat de salut del riu que han analitzat. El servei consisteix doncs en analitzar l'estat de riu i l'aplicació de mesures de millora pel mateix.

  Àmbits de servei: Medi ambient

  Edat dels participants: 10-12 anys, 12-14 anys, 16-18 anys, 18-25 anys, 25-65 anys, Més de 65 anys

  Núm. màxim de voluntaris: Sense líímit

  Suport: Acolliment de voluntaris per fer un servei, Punt d'informació territorial sobre APS, Informació temàtica i assessorament, Formació

  Contacte: Olga Alcaide

  Correu electrònic: grups@projecterius.org

Dades de l'entitat

    El Projecte Rius és una iniciativa de l'Associació Hàbitats que fomenta l'apropament de la gent al riu i permet conèixer com són i com funcionen aquests ecosistemes.
Els voluntaris del Projecte Rius fan la inspecció de rius, un seguiment dues vegades a l'any d'un tram de 500 metres de riu. El seguiment inclou un control dels paràmetres físics, químics i biológics del riu, i detectar possibles alteracions en algun dels paràmetres o en el tram del riu. El material i la formació necessaris per a dur a terme aquesta tasca són facilitats pel Projecte Rius.
Una segona fase d'amplicació i de participació en el Projecte Rius és l'adopció d'un tram de riu que implica adquirir un nivell més alt de compromís, i realitzar actuacions destinades a la seva millora (plantades d'aarbres, neteges, ...)
Al llarg de l'any s'organitzen activitats per als grups de voluntaris del Projecte (xerrades, sortides formatives,...), la Trobada Anual de Grups, tallers per a escolars i sortides naturalistes.


www.aprenentatgeservei.cat | centre@aprenentatgeservei.cat | crèdits