Àmbits de servei

SensibilitzacióImprimir

 • El servei consisteix en elaborar material pedagògic intercultural.

  Àmbits de servei: Participació ciutadana, Projectes de solidaritat i cooperació

  Edat dels participants: 18-25 anys, 25-65 anys, Més de 65 anys

  Núm. màxim de voluntaris: 2

  Suport: Acolliment de voluntaris per fer un servei

  Contacte: Desiré

  Correu electrònic: educatiuakwaba@pangea.org

Dades de l'entitat

    La Fundació Akwaba és una ONG de desenvolupament de l'Hospitalet que duu a terme activitats diverses com:
- L'atenció als col·lectius en risc d'exclusió social que viuen a l'Hospitalet, amb una especial atenció a l'acollida dels nous veíns i veínes que hi arriben.
- La cooperació al desenvolupament a l'Àfrica (Costa d'Ivori), a Centreamèrica (Hondures) i a l'Afganistan en el camp de la sanitat, la inserció social, la construcció d'habitatges, la defensa dels drets de les dones i l'ajut a la població refugiada.
- La sensibilització i la conscienciació a la societat catalana envers la riquesa de les cultures dels paísos del Sud i les injustes relacions Nord/Sud.

 • Nom entitat: Fundació Akwaba

  Adreça: C/ Llobregat, 145 baixos

  Comarca: Barcelonès

  Municipi: L'Hospitalet de Llobregat

  Codi postal: 08904

  Teléfon: 934407696

  Fax: 934409533

  Correu electrònic: akwaba@pangea.org

  Web: http://www.fundacioakwaba.org


www.aprenentatgeservei.cat | centre@aprenentatgeservei.cat | crèdits