Biblioteca virtual

Guies pràctiques

 • Aprenentatge Servei i Tecnologies Digitals [Arxiu PDF]

  Anna Escofet Roig

  La guia ens planteja una reflexió sobre les possibilitats de les tecnologies digitals en els projectes d'aprenentatge servei. També ens mostra exemples de bones pràctiques i documentació per aprofundir en aquesta temàtica.

 • APS pau, drets humans i solidaritat. Noves propostes d'educació per a la justícia global [Arxiu PDF]

  Laura Rubio i Laura Lucchetti

  L'aprenentatge servei suposa una clara aportació per a l'educació per a la justícia global perquè ofereix una nova línia metodològica i alhora permet redimensionar el seu sentit i fer plausible la idea d'educació transformadora en contextos i accions determinades. En aquesta guia trobareu reflexions, materials, enllaços, i pistes per repensar o dissenyar un projecte d'APS en aquest àmbit.

 • Aprenentatge servei i gent gran [Arxiu PDF]

  Anna Ramis

  En aquesta guia fem una doble lectura de les aportacions de les persones grans a l'aprenentatge servei: com a receptors de les accions dels infants i joves que s'apropen a ells, i com a protagonistes de les accions que les mateixes persones grans poden fer en servei a la societat

 • Avaluació dels aprenentatges en els projectes d'aprenentatge servei [Arxiu PDF]

  Roser Batlle (coord.)

  Aquesta guia vol ser una aproximació a l'avaluació dels aprenentatges en els projectes d'APS. És una guia amb un caràcter pràctic però no es un document tancat, sinó més aviat un recull de recursos per començar a explorar i experimentar plegats les possibilitats d'avaluació innovadora que ens ofereix l'aprenentatge servei.

 • Rúbrica per a l'autoavaluació i millora dels projectes d'APS [Arxiu PDF]

  GREM. Grup de Recerca en Educació Moral

  Aquesta guia ens permet reflexionar, analitzar i millorar els nostres projectes d'aprenentatge servei. L'instrument d'avaluació ens permetrà: identificar els punts forts i febles de l'activitat, facilitar el debat pedagògic, optimitzar activitats, motrar possibilitats i animar a implementar noves accions.

 • Rúbrica per a l'autoavalució i millora dels projectes d'APS (versió reduïda) [Arxiu PDF]

  GREM. Grup de Recerca en Educació Moral

  En versió reduïda, aquest instrument ens permet reflexionar, analitzar i millorar els nostres projectes d'aprenentatge servei. L'instrument d'avaluació ens permetrà: identificar els punts forts i febles de l'activitat, facilitar el debat pedagògic, optimitzar activitats, motrar possibilitats i animar a implementar noves accions. (CAST)

 • Rúbrica para la autoavaluación y la mejora de los proyectos de APS [Arxiu PDF]

  GREM. Grup de Recerca en Educació Moral

  Aquesta guia ens permet reflexionar, analitzar i millorar els nostres projectes d'aprenentatge servei. L'instrument d'avaluació ens permetrà: identificar els punts forts i febles de l'activitat, facilitar el debat pedagògic, optimitzar activitats, motrar possibilitats i animar a implementar noves accions. (CAST)

 • Rúbrica para la autoavaluación y la mejora de los proyectos de APS (versió reduïda) [Arxiu PDF]

  GREM. Grup de Recerca en Educació Moral

  En versió reduïda, aquest instrument ens permet reflexionar, analitzar i millorar els nostres projectes d'aprenentatge servei. L'instrument d'avaluació ens permetrà: identificar els punts forts i febles de l'activitat, facilitar el debat pedagògic, optimitzar activitats, motrar possibilitats i animar a implementar noves accions. (CAST)

 • Rubric for self-assessment and enhancement of SL projects [Arxiu PDF]

  GREM. Grup de Recerca en Educació Moral

  Aquesta guia ens permet reflexionar, analitzar i millorar els nostres projectes d'aprenentatge servei. L'instrument d'avaluació ens permetrà: identificar els punts forts i febles de l'activitat, facilitar el debat pedagògic, optimitzar activitats, motrar possibilitats i animar a implementar noves accions. (ANGL.)

 • Rubric for self-assessment and enhancement of SL projects (short version) [Arxiu PDF]

  GREM. Grup de Recerca en Educació Moral

  En versió reduïda, aquest instrument ens permet reflexionar, analitzar i millorar els nostres projectes d'aprenentatge servei. L'instrument d'avaluació ens permetrà: identificar els punts forts i febles de l'activitat, facilitar el debat pedagògic, optimitzar activitats, motrar possibilitats i animar a implementar noves accions. (ANGL.)

 • Com fer APS a través de les arts? [Arxiu PDF]

  Lluís Vallvé

  En aquesta guia l'autor fa una aproximació a la relació entre les propostes d'educació artística i l'aprenentatge servei, veient punts i espais comuns. Com incorporar l'aprenentatge servei en les propostes de creació-recerca? Com incorporar l'aprenentatge servei en les arts? Reflexions, experiències i bones idees.

 • Guia pràctica per a projectes: Fem projectes d'APS [Arxiu PDF]

  Xus Martín

  En aquesta guia trobareu les orientacions clau per poder desenvolupar un projecte d'Aprenentatge Servei en el context del lleure. La guia s'ordena seguint la seqüència de les fases d'un projecte. Els exemples i els testimonis que inspiren cada fase corresponen als projectes realitzats pels agrupaments participants en l'experiència Aprenentatge Servei i Pedagogia del Projecte del Laboratori d'Acció i Innovació Educativa de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.

 • Aprenentatge Servei i inclusió social [Arxiu PDF]

  Mònica Gijón Casares

  Aquesta guia ens proposa relacionar els processos d'inclusió social amb els projectes d'aprenentatge servei. Quins elements són claus i què hem de tenir en compte per fer propostes inclusives?

 • Aprendizaje servicio e inclusión social [Arxiu PDF]

  Mònica Gijón Casares

  Aquesta guia ens proposa relacionar els processos d'inclusió social amb els projectes d'aprenentatge servei. Quins elements són claus i què hem de tenir en compte per fer propostes inclusives? (CAST)

 • Service learning and social inclusion [Arxiu PDF]

  Mònica Gijón Casares

  Aquesta guia ens proposa relacionar els processos d'inclusió social amb els projectes d'aprenentatge servei. Quins elements són claus i què hem de tenir en compte per fer propostes inclusives? (ENG)

 • Com impulsar l'APS a l'àmbit local? [Arxiu PDF]

  J.M. Puig Rovira i Laura Campo

  Aquest material presenta els 10 passos bàsics, de manera molt clara i directa, per guiar un municipi que vol impulsar l'aprenentatge servei al seu territori.

 • Com fer APS en les entitats? [Arxiu PDF]

  J.M. Puig Rovira

  Aquest material presenta els 10 passos bàsics, de manera molt clara i directa, per guiar una entitat que vol començar un projecte d'aprenentatge servei.

 • Com fer APS en els centres educatius? [Arxiu PDF]

  J.M. Puig Rovira

  Aquest material presenta els 10 passos bàsics, de manera molt clara i directa, per guiar els centres educatius que volen començar projectes d'aprenentatge servei

 • Fes APS! [Arxiu PDF]

  Centre Promotor

  Fes APS! és una guia feta per als joves i amb els joves amb l'objectiu de visualitzar pistes per engegar projectes d'APS i conèixer alguns dels seus testimonis.

 • Guías Zerbikas [www.zerbikas.es]

  Zerbikas

  Zerbikas ens presenta tres guíes pràctques: la Guía 0. "Aprendizaje y Servicio Solidario. Guía de bolsillo", coordinada per la Laura Rubio; la guia 1: "Cómo empezar una experiencia de Aprendizaje y Servicio Solidario" de JM Puig, Xus Martín i Roser Batlle; la guia 3 "Aprendizaje y servicio solidario y competencias básicas" de Cándido Hernández, José Larrauri y Rafael Mendia. (CAST)

 • Aprendizaje y servicio solidario: un proyecto integrado de aprendizaje [Arxiu PDF]

  Rafael Mendía, Zerbikas

  Aquesta guia ens mostra les possibilitats de l'aprenentatge servei com a metodologia per proposar projectes que donin vida als aprenentatges. Es destaca la manera de lligar els projectes d'aprenentatge servei amb el currículum.

 • Guia de butxaca: aprenentatge servei [Arxiu PDF]

  Laura Rubio

  La guia ens presenta un excel·lent resum de què és l'APS, les seves possibilitats i la seva fonamentació de manera clara i ben il·lustrada.

 • Com començar una experiència d'aprenentatge servei? [Arxiu PDF]

  Josep Maria Puig, Xus Martín i Roser Batlle

  La guia presenta de forma esquemàtica i pràctica les etapes i fases metodològiques fonamentals per al desenvolupament de projectes d'APS

 • Com millorar els projectes d'aprenentatge servei [Arxiu PDF]

  Roser Batlle

  La guia presenta i diferencia els requisits bàsics d'un projecte d'APS i els aspectes que permeten millorar-lo i dotar-lo de major qualitat pedagògica.

 • Aprentatge servei i camps de treball [Arxiu PDF]

  Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Anna Duch i Àlex Muñoz

  La guia presenta la relació que hi ha entre projectes d'aprenentatge servei i els camps de treball. Ens mostra diferents tipus de camps de treball, exemples de bones pràctiques i altres recursos.

 • Aprenentatge servei i entitats socials [Arxiu PDF]

  Núria Valls

  La següent guia pretén donar eines pràctiques per a aquelles entitats socials amb interès de dissenyar, participar o reflexionar entorn als projectes d'APS.

 • Aprenentatge servei i Educació audiovisual [Arxiu PDF]

  Teleduca. Educació i Comunicació

  Aquesta guia presenta algunes idees i eines per al disseny de projectes d'aprenentatge servei dintre de l'àmbit de l'educació audiovisual contribuint a la formació d'una ciutadania activa, és a dir, d'espectadors crítics i de productors reflexius.

 • Aprenentatge servei i educació per a la salut [Arxiu PDF]

  Roser Batlle

  La guia presenta les diferents possibilitats que ofereix l'aprenentatge servei en relació a programes i projectes d'educació per a la salut. S'inclouen tipus de serveis per dur a terme, exemples de bones pràctiques i recursos.

 • Aprenentatge servei i educació ambiental [Arxiu PDF]

  Fundació Catalana de l'Esplai, Carles Xifra i Jesús Canelo

  La guia presenta les diferents possibilitats que ofereix l'aprenentatge servei en relació a programes i projectes d'educació ambiental. S'inclouen tipus de serveis per dur a terme, exemples de bones pràctiques i recursos.

 • Aprenentatge servei i Tecnologies de la Informació i la Comunicació [Arxiu PDF]

  Pilar Comes

  La guia presenta els projectes d'APS amb el suport de les TIC com un escenari innovador convenient d'introduir a les aules, aportant un enfocament social en l'ús de les TIC i posant de relleu la capacitat ciutadana dels joves.

 • Aprenentatge servei i Educació pel desenvolupament [Arxiu PDF]

  Vanessa Quintana i Montse Riera

  La guia ofereix idees i recursos per treballar l'Educació pel desenvolupament a través de l'aprenentatge servei per tal de conèixer i entendre millor la realitat que ens envolta i, així, participar activament com a ciutadans en la construcció d'un món més just i solidari.

 • Cómo empezar una experiencia de aprendizaje servicio [Arxiu PDF]

  Josep Maria Puig, Xus Martín i Roser Batlle

  La guia presenta de forma esquemàtica i pràctica les etapes i fases metodològiques fonamentals pera al desenvolupament de projectes d'APS. (CAST)

 • How to improve Service Learning projects [Arxiu PDF]

  Roser Batlle

  La guia presenta i diferencia els requisits bàsics d'un projecte d'APS i els aspectes que permeten millorar-lo i dotar-lo de major qualitat pedagògica. (ENGL)