Centre Promotor

Què és el Centre?


El Centre Promotor d'Aprenentatge Servei és un espai generador d'iniciatives i confluència d'accions encaminades a facilitar i reforçar els projectes d'APS.
És una xarxa d'entitats amb voluntat de servei públic que treballa per associar l'aprenentatge servei a la innovació i la qualitat educativa.

Dades de contacte


Provença, 324
08037 Barcelona
Tel. 93 458 87 00
Fax. 93 458 95 17

centre@aprenentatgeservei.cat

Si vols rebre més informació sobre APS i sobre les activitats del Centre Promotor, et pots subscriure aquí.


Què pretén?


La finalitat principal d'aquest centre és promoure l'estudi, la difusió i el desenvolupament de projectes d'aprenentatge servei a través de:


- Oferir suport, assessorament i formació a persones, centres i entitats que vulguin desenvolupar projectes d'APS.
- Impulsar la creació d'una xarxa d'agents socials, educatius i institucionals actius a partir dels quals vagi prenent força i es vagi divulgant la proposta d'educació en valors i per la ciutadania que caracteritza l'aprenentatge servei.
- Establir acords de cooperació i reconeixement amb les organitzacions socials i les institucions acadèmiques, polítiques i de l'Administració que siguin necessàries per estendre i consolidar l'APS a la nostra societat.


Qui l'impulsa?


El Centre Promotor d'APS està impulsat conjuntament per diverses institucions interessades en l'educació en valors i la participació voldríem que, progressivament, d'altres organitzacions i institucions educatives o socials interessades a difondre, promoure i implementar projectes d'APS es vagin sumant a aquest projecte.


El conjunt d'institucions formen la xarxa d'entitats impulsores de l'APS que tenen com a funció bàsica aconseguir un efecte multiplicador i cohesionador, tant a nivell sectorial com territorial.


L'orientació i desenvolupament de l'activitat del Centre Promotor està al càrrec d'un grup coordinador que mira d'aconseguir els recursos humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius fixats. Actualment, hi treballen el Grup de Recerca en Educació Moral (GREM), l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) i el Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI) de la Universitat de Barcelona, la Fundació Catalana de l'Esplai, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, la Fundació Escola Cristiana, LaFede.cat, la Taula del Tercer Sector Social i la Fundació Jaume Bofill, que lidera i aixopluga el projecte.

Institucions que actualment treballen al Centre

Institucions que hi donen suport

Algunes de les entitats adherides